Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Smeets Loopcomfort werkt volledig volgens de Privacy AVG wetgeving.

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen wij u als gebruiker informeren over de wijze waarop er met het achterlaten van uw gegevens op de website ten behoeve van het maken van een afspraak, wordt omgaan met uw persoonlijke gegevens. Het waarom van de vastlegging, de verwerking en de eventuele uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Ook informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

Smeets Loopcomfort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via 088 1180524 of via info@loopcomfort.nl


1.Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij bij gebruik van de online agenda de volgende persoonlijke gegevens:

Verplicht:

  • Uw achter- en voornaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum

Niet verplicht:

  • Wie uw huisarts is, 
  • Wat de reden is voor het maken van de afspraak en 
  • Of u een chronische aandoening heeft (zoals bijvoorbeeld diabetes).  

Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.


2. Waarom worden deze gegevens verzameld?

Ten behoeve van uw afspraak maken wij met de door u verzonden gegevens een patiëntendossier aan. Hierbij zijn wij als zorgaanbieder verplicht uw ook uw BSN-nummer te registreren. Ook moeten we het BSN-nummer gebruiken als uw gegevens uitgewisseld moeten worden met andere zorgverleners. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg.

Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van orthopedische behandeling(en).

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

· Om een afspraak te maken

· Voor doelmatig beheer en beleid;

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.


3. Analytische gegevens

Als u gebruik maakt van het maken van een online afspraak, gebruiken we alleen analytische gebruiksgegevens om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren.

Website: wanneer u de website www.loopcomfort.nl bezoekt worden er wel analytische gegevens opgeslagen om de dienstverlening te kunnen verbeteren.
Uw analytische gebruiksgegevens verzamelen we voor onze statistieken en voor beveiliging-, ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden van de website en de online agenda. Inzage in deze gegevens stelt ons in staat de website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Daarnaast kunnen we meer en beter inspelen op uw behoeftes.


4. Welke rechten heeft u als gebruiker?

U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier. U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken. Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
Het recht op menselijke blik bij besluiten: als er een geautomatiseerde beslissing wordt genomen waar u het niet mee eens bent, kunt u vragen om een menselijke blik. Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


5. Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Smeets Loopcomfort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via ons mailadres info@loopcomfort.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wij treffen noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden opgeslagen in een ISO Gecertificeerd datacentrum binnen Europa. Die worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd (SSL).

Smeets Loopcomfort is aangesloten bij de St. Privacyzorg. Deze Stichting helpt ons met het correct uitvoeren van de AVG. Zij beoordelen onze werkwijze aan de hand van audits.


6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens die u zelf in de online agenda heeft ingevoerd, worden omgezet in een patiëntenkaart die bewaard wordt volgens de termijnen die daarvoor gelden. Mocht de afspraak toch niet doorgaan dan zullen uw gegevens maximaal 10 jaar tot na de laatste inzending worden opgeslagen.


7. Wijzigingen

Smeets Loopcomfort heeft het recht dit privacybeleid aan te passen. Op het moment dat wij het beleid wijzigen, zullen we dat hier bekendmaken. Wanneer er substantiële wijzigingen plaatsvinden, brengen wij hiervan op de hoogte en vragen wie om het nieuwe beleid door te nemen en hiermee akkoord te gaan. Als u na wijziging gebruik blijft maken van de website en/of app, zal de gewijzigde versie vanaf dat moment van toepassing zijn.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details