Klantenservice

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? We helpen je graag! De meest gestelde vragen hebben we al voor je beantwoord. Kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact met ons op!

Worden mijn orthopedische schoenen vergoed?

Op orthopedische schoenen worden vergoed vanuit de basisverzekering, mist aan alle criteria voldaan wordt. Hierdoor is het eigen risico van toepassing. Daarnaast is er een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage voor orthopedische schoenen (OSA), semi-orthopedische schoenen (OSB), orthopedische schoenen conform modulair concept (MCO), voorlopige orthopedische schoenen (VLOS).

Bekijk uw eigen polisvoorwaarden of bekijk de vergoedingenpagina.

Hoe zit het precies met het eigen risico en orthopedische schoenen?

Orthopedische schoenen (OSA, OSB, MCO, VLOS) komen ten laste van uw eigen risico. De hoogte van uw eigen risico kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden. Of u een eigen risico moet betalen, is afhankelijk van hoeveel zorg u al gebruikt heeft in hetzelfde kalenderjaar. Bij uw zorgverzekeraar kunt u de hoogte en stand van uw eigen risico opvragen.

Hoe onderhoud ik mijn schoenen het beste?

Om uitdroging van het leer te voorkomen en het materiaal zo soepel en comfortabel mogelijk te houden, dient u uw schoenen minimaal een keer per week te behandelen met een geschikt onderhoudsproduct. Daarnaast valt het aan te raden de schoenen eens per 2 weken water- en vuilafstotend te behandelen. 

Wat wordt er bedoeld met eerste-, tweede en anderhalve-lijnszorg?

Deze termen worden veel gebruikt binnen de gezondheidszorg. Het belangrijkste kenmerk van de eerstelijnszorg is de toegankelijkheid. Zonder (door)verwijzing heeft iedereen toegang tot deze zorg. Onder eerstelijnszorg valt bijvoorbeeld huisartsenzorg, tandartsen en fysiotherapie. Tweedelijnszorg is alleen toegankelijk met een (door)verwijzing van de huisarts. Denk hierbij aan specialistische medische zorg in het ziekenhuis, zoals een orthopeed of reumatoloog.  

Sinds een aantal jaar is daar een nieuw zorgniveau te bijgekomen: anderhalvelijnszorg. Dit niveau ligt tussen de eerste en tweede lijn in en kenmerkt zich door een onderlinge samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns behandelaren.

Heb ik een verwijzing van een arts nodig?

Ja, u heeft een verwijzing nodig van een arts of podotherapeut. Dit is per zorgverzekering verschillend. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen of ons verzekeringspagina.

Hoe zit het precies met mijn eigen bijdrage bij orthopedische schoenen?

Voor orthopedische schoenen (OSA, OSB, MCO, VLOS) geldt de eerder genoemde wettelijke eigen bijdrage en kan per kalenderjaar wijzigen. Voor 2024 is dit vastgesteld op €130,- per paar schoenen vanaf het 16e levensjaar. Ben je jonger dan 16? Dan is de eigen bijdrage vastgesteld op €65,- per paar schoenen. De betaling van de eigen bijdrage is verschillend per zorgverzekeraar; dit betaalt u of rechtstreeks aan Smeets Loopcomfort of u betaalt dit aan uw zorgverzekeraar. Na betaling van het eigen risico en de eigen bijdrage, krijgt u uw semi-orthopedische schoenen in eigendom.

Wat valt er onder de garantie?

De garantieperiode geldt vanaf het moment van leveren, voor zowel het eerste paar als het wisselpaar en herhalingsparen. De garantie is allesomvattend, echter geldt niet als uw medische indicatie is gewijzigd en/of er anatomische wijzigingen zijn opgetreden aan uw voeten. Bij onzorgvuldige behandeling, reparatie door derden of een afwijkend gebruik, vervalt de garantie.

Ik wil graag een tweede paar, kan dit?

Wanneer u jonger bent dan 16 jaar dan heeft u recht op één paar adequate schoenen. Bent u ouder dan 16 jaar? Dan heeft u recht op twee paar adequaat schoeisel. Wanneer u volledig tevreden bent over uw eerste paar schoenen, kunt u uw zorgverlener vragen naar de mogelijkheden van een tweede paar. Over het algemeen genomen kunt u 3 maanden na levering van het eerste paar een wisselpaar krijgen.

 Wilt u meer gepersonaliseerde informatie hierover? Bekijk uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen of de verzekeringspagina.

Krijg ik mijn orthopedisch schoeisel het in eigendom of in bruikleen?

Na levering en betaling van het eigen risico en de eigen bijdrage zijn de schoenen uiteraard uw eigendom.

Heb ik vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar? 

Bij sommige verzekeraars heeft u van tevoren toestemming nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen of de verzekeringspagina. Uw behandelaar zal u hierover ook inlichten. Mocht er toestemming nodig zijn, regelen wij deze aanvraag voor u.

Ik ben aanvullend verzekerd, krijg ik mijn eigen bijdrage (deels) vergoed?

Enkele zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage vanuit een aanvullende verzekering. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen of vraag het aan uw zorgverzekeraar. Bekijk onze website voor een overzicht.

Tips, suggesties of compliment?

Heeft u een tip, suggestie of compliment? Twijfel niet om die met ons te delen. Uw mening is van groot belang.

Heeft u overige opmerkingen of feedback voor ons, dan horen we dit uiteraard graag. U kunt hiervoor bellen naar 088-1180524
(op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur) of mailen naar info@loopcomfort.nl onder vermelding van ‘feedback’.

Moeilijke begrippen

Voetenteams

Een voetenteam bestaat uit verschillende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en voorkomen van voetwonden en andere voetproblemen bij diabetes. De meeste teams bestaan uit een verpleegkundig specialist, internist, orthopedisch chirurg, vaatchirurg, revalidatiearts, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker en gipsverbandmeester.

(Gecontracteerd) Expertisecentrum

Een expertisecentrum heeft een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en orthopedisch technoloog. Ook beschikt een expertisecentrum over uitzonderlijke kennis en deskundigheid op hun specifieke aandachtsgebied. De gecontracteerde expertisecentra vindt u op onze website.

Multidisciplinair

Bij een multidisciplinaire samenwerking blijft iedereen vanuit zijn eigen vak en expertise denken en werken. Er is een gezamenlijk probleem dat vanuit de verschillende disciplines wordt bekeken.

Interdisciplinair

Bij een interdisciplinaire samenwerking hebben de verschillende disciplines elkaar nodig om een probleem op te lossen. De wederzijdse beïnvloeding bepaalt de inhoud. De inzichten die hierdoor ontstaan overstijgen de grenzen van het eigen vak.

Orthopedisch schoeisel

Hieronder verstaan we alles soorten schoenen die gemaakt kunnen worden in de orthopedische schoentechniek. Dit gebruiken we als verzamelnaam.

Gebruikstermijn

Een gebruikstermijn geeft aan hoe lang een paar orthopedische schoenen of een orthopedisch hulpmiddel minimaal mee moet gaan, dit is verschillend per zorgverzekeraar. 

Medisch specialist

Een medisch specialist is een arts die zich heeft gespecialiseerd in een specialisme. De meeste specialismes komt u ook tegen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld: De vaatchirurg is gespecialiseerd in het vatenstelsel en een KNO-arts is gespecialiseerd in keel, neus en oren.

Orthopeed of orthopedisch chirurg

Een orthopeed is gespecialiseerd in aandoeningen aan het ‘bewegingsapparaat’. Dit bestaat uit alle botten, spieren, banden, pezen en gewrichten van het menselijk lichaam.

Revalidatiearts

Een revalidatiearts is gespecialiseerd in het voorkomen en verminderen van blijvende gevolgen van ziekte, lichamelijk letsel en aangeboren afwijkingen. Het gaat hierbij niet alleen om de functies van het lichaam (bijvoorbeeld spierkracht), maar ook om de gevolgen die een aandoening heeft op activiteiten (bijvoorbeeld lopen en zelfverzorging) en participatie (bijvoorbeeld werk of relaties).

Physician assistant

Een physician assistant (afgekort PA) is medische zorgprofessional. Een PA neemt taken over van een medisch specialist en is vaak werkzaam binnen één specialisme. Een PA kan dan ook de anamnese afnemen, lichamelijk onderzoek uitvoeren, assisteren bij operaties en medicijnen of hulpmiddelen voorschrijven.

Podotherapeut

Een podotherapeut is een paramedicus gespecialiseerd in voetproblemen en houding- en bewegingsklachten. De podotherapeut heeft ook uitgebreide kennis van geneeskundige preventieve voetzorg, bijvoorbeeld in geval van diabetes of reuma.

(Medisch) pedicure

Een pedicure behandeld en verzorgt voeten en nagelaandoeningen, maar voert geen specialistische behandelingen uit. Dit doet een medisch pedicure wel. Een medisch pedicure voert specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van risicovoeten. Een risicovoet is extra kwetsbaardere voet en kan vele oorzaken hebben, zoals reuma, diabetes mellitus, Parkinson, ouderdom en verwaarlozing.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details