Klachtenprocedure

Niet tevreden?

Wij hebben uw product met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Mocht u helaas toch niet tevreden zijn, dan vragen wij u ons hierover te informeren. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Als u niet tevreden bent, kunt u dit eerst bespreken met uw behandelaar. U kunt hiervoor een afspraak inplannen via
088-1180524.

Second opinion

Heeft u twijfels of bent u niet tevreden over het onderzoek, de afhandeling of de schoenen of andere orthopedische hulpmiddelen die uw behandelaar voor u heeft gemaakt? Of komt u er samen met uw behandelaar niet uit? U kunt altijd om de mening van een tweede behandelaar vragen.

U kunt te allen tijde kosteloos een second opinion van een andere behandelaar uit ons team aanvragen. Ook als uw schoenen of andere orthopedische hulpmiddelen niet het verwachte resultaat opleveren (het resultaat dat met u besproken is), kunt u gebruikmaken van een kosteloze second opinion.

Om een second opinion in te plannen, kunt u bellen naar 088-1180524. Er zal dan een nieuwe afspraak voor u worden ingepland.

Klacht indienen

Mocht u na de second opinion of om andere redenen toch niet tevreden zijn over de zorg en/of dienstverlening van Novum Orthopedie, dan kunt u uw klacht kenbaar maken op onderstaande manieren. U mag hier hierbij vermelden wat voor u een passende oplossing zou zijn.

E-mail
U kunt uw klacht per e-mail indienen bij de klachtenfunctionaris van Novum Orthopedie. Het e-mailadres is
klachten@novumorthopedie.nl.

Per post
Ook is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. Het correspondentieadres voor klachten is:

Smeets Loopcomfort
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Hooge Zijde 17 | 5626 DC Eindhoven

Telefonisch
U kunt uw klacht telefonisch bespreken met de klachtenfunctionaris of klachtenmedewerkers. U belt hiervoor het nummer: 088-1180585. U wordt direct te woord gestaan of u kunt een bericht achterlaten waarna u teruggebeld wordt. Samen met u wordt gezocht naar een passende oplossing voor uw klacht.

Voortgang en afhandeling klacht

U ontvangt per e-mail of post een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris. Indien nodig neemt één van onze klachtenmedewerkers telefonisch contact met u op om uw klacht persoonlijk te bespreken en samen met u naar een passende oplossing te zoeken. We streven ernaar om uw klacht binnen maximaal twee weken na ontvangst af te handelen.

Komen we er samen niet uit? Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht of kan uw klacht in uitzonderlijke gevallen niet in behandeling worden genomen? Dan kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van NVOS-Orthobanda.

U kunt beroep indienen via www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling. Deze commissie geeft een bindende uitspraak of bevordert een schikking tussen beide partijen.

Opmerkingen of feedback

Heeft u overige opmerkingen of feedback voor ons, dan horen we dit uiteraard graag. U kunt hiervoor bellen naar 088-1180524
(op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur) of mailen naar info@loopcomfort.nl onder vermelding van ‘feedback’.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details