Hergebruik van medische gegevens en beeldmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wanneer u een afspraak heeft bij ons verzamelt uw behandelaar tijdens deze afspraak medische gegevens en waar nodig beeldmateriaal. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier. Wij verzamelen deze gegevens om u de best mogelijke zorg en behandeling te kunnen bieden. Het zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, en over de stand en het functioneren van uw voeten, enkels, knieën, heupen of benen. Onder de vastgelegde gegevens vallen ook de beelden die verkregen zijn met behulp van bijvoorbeeld een drukmeetplaat of 3D-scan. Ook uw diagnose, behandelplan en de resultaten van dit behandelplan worden in uw dossier opgeslagen. Uw medische gegevens en beeldmateriaal in uw dossier kunnen worden hergebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hieronder leest u meer over de voorwaarden hiervan.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Vrijwel alles wat we tegenwoordig weten over ziekte en gezondheid komt voort uit medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd om de behandeling van huidige en toekomstige patiënten mogelijk te maken of te verbeteren. Voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van onderzoeks- of behandelresultaten van patiënten. De resultaten kunnen nieuwe inzichten geven over het ontstaan van klachten en ziekten en het verloop daarvan. 

Voorwaarden

Voor sommige medisch-wetenschappelijke onderzoeken moeten we altijd toestemming van u vragen. Bijvoorbeeld als we speciaal voor het wetenschappelijk onderzoek extra metingen uitvoeren. Meer algemene informatie over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek kunt u terugvinden in de brochure van het Ministerie van VWS: ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek’.

Voor medisch-wetenschappelijke onderzoeken waarbij we uw medische gegevens en beeldmateriaal die reeds verzameld zijn voor uw zorg bij ons uitsluitend hergebruiken, dat betekent dat we niets extra’s verzamelen, hoeven we geen toestemming van u te vragen. Wel moet hiervoor aan onderstaande voorwaarde worden voldaan:             

Wilt u niet dat uw medische gegevens en beeldmateriaal wordt hergebruikt voor medisch-wetenschappelijke onderzoeken? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Bezwaar maken

Indien u bezwaar heeft tegen het hergebruik van uw medische gegevens en beeldmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit kenbaar maken via het bezwaarformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden en per post (5626DC, Hooge Zijde 17, Eindhoven) of per e-mail versturen aan wetenschap@rondomlopengroep.nl. Uw bezwaar zal worden genoteerd in uw medisch dossier. U bent volledig vrij in uw keuze hierin. Wanneer u bezwaar indient, heeft dit geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelaar.

LET OP: wanneer u eerder apart toestemming heeft gegeven voor deelname aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek, blijft dat geldig. Ook wanneer u nu nog bezwaar indient. U kunt uw toestemming wel ten allen tijden intrekken. 

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details