Kwaliteit van zorg

Smeets Loopcomfort heeft als doel het leveren van de hoogst haalbare kwaliteit van zorg. Als team dagen we onszelf elke dag uit om aan alle vanzelfsprekende en steeds toenemende verwachtingen te voldoen. En waar mogelijk zelfs te overtreffen. Iedere professional binnen Smeets Loopcomfort is bereid om te blijven leren. En als organisatie zijn we bereid om te blijven investeren in de nieuwste behandeltechnieken en diagnostische apparatuur

Second opinion

We hebben een hoog servicelevel. Zo kunt u bijvoorbeeld in geval van onzekerheid over de behandeling en voorgestelde therapie, altijd kosteloos een second opinion van een andere behandelaar uit ons team aanvragen.

Klachten

We voeren een duidelijk klachtenprotocol en opmerkingen- en feedbackregister. Ook werken we met tevredenheidsonderzoeken onder patiënten en verwijzers. Zo borgen we onze kwaliteit. Hiermee stellen we ons in staat kwaliteitszorg te leveren en onze zorg en dienstverlening te evalueren en te verbeteren.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details